Best Digital Nomad Cities Globally 2022

ข่าวสารการท่องเที่ยว

กรุงเทพฯ ติดอันดับที่ 2 เมืองที่ดีที่สุดในโลก เหมาะสำหรับ (Digital Nomad) การทำงานยุคสมัยใหม่

กรุงเทพฯ เมืองหลวงของประเทศไทยที่ทุกคนคงรู้ดีว่าปัญหาสารพัดของเมืองใหญ่นั้นยากเกินที่จะแก้ไขได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมลพิษ การจราจรติดขัด หรือแม้กระทั่งภูมิอากาศ แต่ล่าสุดก็ยังได้ถูกจัดให้เป็นอันดับที่ 2 เมืองที่ดีที่สุดในโลกที่เหมาะสำหรับดิจิทัลโนแมด (Best Digital Nomad Cities Globally 2022) โดยเว็บไซต์ Instant Offices ดิจิทัลโนแมด (Digital Nomad) หรือกลุ่มคนผู้ใช้ชีวิตเดินทางท่องเที่ยวไปพร้อมกับการทำงานนอกออฟฟิศ ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือหลักในการทำงาน ยังคงเป็นกระแสหลักของการทำงานในยุคสมัยใหม่ การจัดอันดับในครั้งนี้จึงพิจารณาปัจจัยด้านต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการใช้ชีวิตสไตล์นี้ได้ดี เช่น ความสามารถในการจับจ่าย สภาพภูมิอากาศ ความเร็วของระบบอินเตอร์เน็ต ทิวทัศน์ และการขนส่ง เป็นต้น โดยกรุงเทพฯ นั้นมีความโดดเด่นด้านอาหารท้องถิ่นที่มีความหลากหลาย อาหารริมทาง (Street Food) ที่มีชีวิตชีวา พร้อมด้วยจุดเชื่อมต่อ Wi-Fi กว่า 15,000 แห่ง และที่พักบางก็ถือถือว่ามีราคาถูกที่สุดจากทุกเมืองที่ทำการสำรวจ 10 อันดับสำหรับ Best Digital Nomad Cities Globally 2022 Lisbon, Portugal Bangkok, Thailand […]

Read More