เที่ยวสระแก้ว “อุทยานแห่งชาติตาพระยา” ชมสีสันของธรรมชาติสุดอลังการ

อุทยานแห่งชาติตาพระยา เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติของจังหวัดสระแก้ว ที่ไม่ควรพลาดที่จะแวะชม แหล่งรวบรวมความสวยงาม และความอัศจรรย์ของธรรมชาติไว้ที่นี่มากมาย นักท่องเที่ยวคนไหนมาเป็นต้องประทับใจแน่นอน

อุทยานแห่งชาติตาพระยา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ราบสูงโคราช มีลักษณะพื้นที่ค่อนข้างยาว วางตัวในแนวทิศตะวันตกไปจนถึงตะวันออก จากเทือกเขาบรรทัดจนไปถึงเทือกเขาพนนมดงรัก โดยมีความสูงประมาณ 206–579 เมตร และมียอดเขาที่สูงที่สุดอยู่ทางด้านทิศตะวันตก คือ เขาพรานนุช

ซึ่งในบริเวณนี้ก็จะมีลำน้ำ ลำห้วยหลายสายไหลจากเทือกเขาลงไป ตั้งแต่ ลำนางรอง ลำจังหัน ลำปะเทีย ห้วยซับกระโดน ห้วยตรุมะเมี่ยง ห้วยแห้ง ห้วยหิน ห้วยดินทราย และ ห้วยนาเหนือ รวมทั้งห้วยพลู ห้วยเมฆา ห้วยโอบก และห้วยไฟไหม้ เป็นต้น

ฤดูกาลของที่นี่ ช่วงฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ช่วงฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และช่วงฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 39.8 องศา และต่ำสุดอยู่ประมาณ 14.3 องศา

สถานที่ท่องเที่ยวในอุทยานฯ ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไปกัน ก็คือ การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ที่นี่จะมีอยู่หลายเส้นทางด้วยกัน แต่เส้นทางที่อยู่ใกล้กับหน่วยพิทักษ์อุทยานนั้นจะนิยมมากที่สุด ที่นี่จะมีอยู่หลายเส้นทางด้วยกัน แต่เส้นทางที่อยู่ใกล้กับหน่วยพิทักษ์อุทยานนั้นจะนิยมมากที่สุด

ต่อมาก็คือ ละลุ ประติมากรรมจากธรรมชาติ ที่เกิดจากลมและฝนกัดเซาะดิน จนเกิดเป็นรูปทรงต่างๆ ขึ้นมา รวมถึงอุทยานฯ ยังมี ลานกระเจียว ที่จะออกดอกในช่วงฤดูฝน อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ทั้ง ช่องโอบก ที่เป็นลานหินตัดซึ่งเป็นร่องรอยการตัดหินเพื่อนำไปสร้างปราสาท ละ ปราสาทเขาโล้น ปราสาททอง และปราสาทบายแบก เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *