กรุงเทพฯ ติดอันดับที่ 2 เมืองที่ดีที่สุดในโลก เหมาะสำหรับ (Digital Nomad) การทำงานยุคสมัยใหม่

กรุงเทพฯ เมืองหลวงของประเทศไทยที่ทุกคนคงรู้ดีว่าปัญหาสารพัดของเมืองใหญ่นั้นยากเกินที่จะแก้ไขได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมลพิษ การจราจรติดขัด หรือแม้กระทั่งภูมิอากาศ แต่ล่าสุดก็ยังได้ถูกจัดให้เป็นอันดับที่ 2 เมืองที่ดีที่สุดในโลกที่เหมาะสำหรับดิจิทัลโนแมด (Best Digital Nomad Cities Globally 2022) โดยเว็บไซต์ Instant Offices

ดิจิทัลโนแมด (Digital Nomad) หรือกลุ่มคนผู้ใช้ชีวิตเดินทางท่องเที่ยวไปพร้อมกับการทำงานนอกออฟฟิศ ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือหลักในการทำงาน ยังคงเป็นกระแสหลักของการทำงานในยุคสมัยใหม่ การจัดอันดับในครั้งนี้จึงพิจารณาปัจจัยด้านต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการใช้ชีวิตสไตล์นี้ได้ดี เช่น ความสามารถในการจับจ่าย สภาพภูมิอากาศ ความเร็วของระบบอินเตอร์เน็ต ทิวทัศน์ และการขนส่ง เป็นต้น โดยกรุงเทพฯ นั้นมีความโดดเด่นด้านอาหารท้องถิ่นที่มีความหลากหลาย อาหารริมทาง (Street Food) ที่มีชีวิตชีวา พร้อมด้วยจุดเชื่อมต่อ Wi-Fi กว่า 15,000 แห่ง และที่พักบางก็ถือถือว่ามีราคาถูกที่สุดจากทุกเมืองที่ทำการสำรวจ

10 อันดับสำหรับ Best Digital Nomad Cities Globally 2022
  1. Lisbon, Portugal
  2. Bangkok, Thailand
  3. Thessaloniki, Greece
  4. Dallas, USA
  5. San Antonio, USA
  6. Seville, Spain
  7. Seoul, South Korea
  8. Sydney, Australia
  9. Athens, Greece
  10. Budapest, Hungary

Leave a Reply

Your email address will not be published.